Obudowy filtrów próżniowych

obudowy

Obudowy filtrów próżniowych

Opis produktu

Filtry
obudowy filtrów próżniowych Obudowy filtrów adsorpcyjnych (FA) redukujących strumień wsteczny oleju – czysta próżnia. Obudowy filtrów FOK zabezpieczają przed frakcjami ciekłymi zasysanych razem z pompowanym gazem.
Obudowy filtrów wlotowych FWs i FWp do zabezpieczania pomp przed wpływem zanieczyszczeń stałych (pyły, kurz itp).
Filtry wlotowe spiekowe FWs i FWp do zabezpieczenia pomp w przypadku pompowania obszarów mocno zanieczyszczonych. Podobną rolę w przypadku dużych cząstek spełniają pierścienie nośne z siatką. Filtry na wylot pomp łopatkowych, Fw-P i tłumiki Ft-P redukują emisję mgły olejowej i zmniejszają hałas.
nr kat. pojemność
wkład/wyposażenie
typ mat. filtrującego cena
FA – filtry adsorbcyjne
FA 12/40s ok. 1,2dm3 Al2O3 780,00 PLN
FA 05/25s ok. 0,5dm3 Al2O3 480,00 PLN
FA 05/16s ok. 0,5dm3 Al2O3 480,00 PLN
FA 0525-16s ok. 0,5dm3 Al2O3 480,00 PLN
FOK – filtr odzielacz kropel (separacyjny)
FOK3.5-16s ok. 3,5dm3 390,00 PLN
FOK5.5-25s ok. 5,5dm3 480,00 PLN
FOK9.9-40s ok. 9,9dm3 580,00 PLN
FWs FWp – filtry wlotowe spiekowe i papierowe
FWs 16s obudowa NW 16 – SS wkład – spiek Cu 163,00 PLN
FWs 25s obudowa NW 25 – SS wkład – spiek Cu 212,00 PLN
FWs 40s obudowa NW 40 – SS wkład – spiek Cu 287,00 PLN
FWp0-16a pap/– papier 290,00 PLN
FWpm-16a pap/wakuometr papier 360,00 PLN
FMo – filtry mgły olejowej i  Ft-P – tłumiki piankowe
FMo1-16s obudowa SS,

NW 16KF

wkład piankowy

i spiek

280,00 PLN
FMo1-25s obudowa SS,

NW 25KF

wkład piankowy

i spiek

420,00 PLN
FMo1-40s obudowa SS,

NW 40K

wkład piankowy

i spiek

460,00 PLN
Ft-P16a f. piankowy/– pianka PU 48,00 PLN
Ft-P 25a f. piankowy/– pianka PU 62,00 PLN

 

Podane ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), „Ogólne Warunki Sprzedaży”.
*Ceny przeliczane wg kursu 1 Euro= 4,40 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 08.08.2016 r.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.