Rozpylarka laboratoryjna

Rozpylarka laboratoryjna RL-2 pozwala nanosić cienkie warstwy materiału katody na podłoże. W wersji podstawowej wyposażona jest w magnetron DM30 zasilany prądem stałym z wbudowanego zasilacza, w dwustopniową łopatkową pompę próżniową, układ pomiaru próżni
1000 – 10-4hPa, filtr strumienia wstecznego pompy rotacyjnej, zawory pompowania i zapowietrzania komory, precyzyjny zawór dozowania gazu roboczego…
Może służyć do przygotowywania preparatów do elektronowej mikroskopii skaningowej. Dodatkowo urządzenie można wyposażyć w stolik grzany do wygrzewania podłoża przed naniesieniem warstwy lub modyfikacji warstwy po naniesieniu.
Stolik zasilany jest z wbudowanego źródła niskiego napięcia i kontrolowany regulatorem temperatury.

Cena netto 29 800,00 zł.