Pompy próżni wysokiej i kontrolery

porz

Pompy próżni wysokiej i kontrolery

Opis produktu

Olejowe pompy dyfuzyjne
Ceny loco ARTVAC – Plus
nr kat. wydajność l/s przy napełnieniu olejem typ ciśnienie końcowe hPa/mbar cena
PD-2000 2000 DC704 1×10-6 24 990.00 PLN
PD-6000 6000 DC704 1×10-6 47 490.00 PLN
Pompy typu kompakt, kontroler wbudowany do pompy
nr kat. wydajność l/s N2/He/H2 ciśnienie końcowe hPa/mbar cena
SST 301 K 80/230/210 5×10-10 37 318,50 PLN
SST 551 K 550/600/510 1×10-10 63 711,00 PLN
SST 701 K 690/620/510 1×10-10 73 809,00 PLN
SST 1001 K 1050/900/920 1×10-10 92 857,50 PLN

Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź „Ogólne Warunki Sprzedaży”.
*Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,30 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 08.08.2016 r.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.